Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

1 leder/veileder og terapeuter

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst MST-Akershus 20.07.2017

Psykologer/psykologspesialister/ psykoterapeuter

Alternativ til Vold ATV - Follo,Ski 31.07.2017

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør Agder barne- og familiesenter, avdeling Nygårdsveien i Arendal 15.07.2017

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

NAV Arbeidsrådgivning NAV Buskerud, Drammen 30.07.2017

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Kirkens Bymisjon Veslelien, Ringsaker kommune - Spesialisthelsetjenesten for rusmisbrukere 23.07.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Kvinnherad kommune, Sunnhordland Tiltak og tenester
for barn og unge
30.07.2017

Seksjonsleiar

Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus Kronstad DPS, Allmennpoliklinikk Årstad 21.07.2017

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister

Helse Nord-Trøndelag Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP Levanger 23.07.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag Habiliteringstjensten for barn og unge - 
Klinikk for kvinne, barn og familie
23.07.2017

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister/ psykoterapeuter

Alternativ til Vold ATV - Bodø 31.07.2017

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Sel kommune, Gudbrandsdalen Tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet 18.07.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

SAMTALEN AS, Oslo sentrum Privat psykolog- og familiekontor 01.08.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Fonna HF Psykiatrisk poliklinikk for personar med utviklingshemming 06.08.2017

Psykologspesialist

Helse Fonna HF Vaksenhabilitering 30.07.2017

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Sykehuset Telemark, Skien Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling - Psykiatrisk sykehusavdeling, seksjon for avrusning 13.08.2017