Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i psykologi/psykolog

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert Akershus Øst 23.05.2017

Psykolog

Enebakk kommune Psykisk helse- og rusarbeid 10.05.2017

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Sørlandet Sykehus, Arendal Psykiatrisk sykehusavdeling, Enhet for førstegangspsykose 21.05.2017

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region sør TFCO-teamet 15.05.2017

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/familieterapaut

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region nord Alta og Hammerfest familievernkontor 15.05.2017

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Terapeut MST(Multisystemisk terapi)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst MST-teamet i Hamar  14.05.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Sveio kommune Helse og omsorg 21.05.2017

Psykologar

Helse Fonna HF Stord DPS 14.05.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Fonna HF PPU-teamet 19.05.2017

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Møre og Romsdal BUP Poliklinikken Volda - PHBU, Klinikk for kvinner, barn og unge 23.05.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus AS, BUP Vest Enhet for gravide, sped- og småbarn 25.05.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Blå Kors Haugaland A-senter Behandlingsteam- og utredningssenter for rusmiddel, livsstil og avhengighetsproblemer 21.05.2017

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Professor/førsteamanuensis

NTNU, Institutt for psykologi i Trondheim Professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi 28.05.2017

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykoterapeut/psykolog

Alternativ til vold Porsgrunn i Telemark 15.05.2017

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Seniorrådgiver/ psykolog eller psykologspesialist

RVTS SØR - Kristiansand Avdeling for traumelidelser 15.05.2017