Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel klinisk psykologi

Helse Sør-Øst RHF Jessheim 24.04.2017

Psykolog (rådgiver)

Kriminalomsorgen region øst Ila fengsel og forvaringsanstalt

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykologer

Eidsvoll kommune Ved Familiens hus, Helse og v/Bistand 16.04.2017

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykologspesialist

Modum Bad Klinikksekretariatet 19.04.2017

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF 23.04.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykologer

Helse Fonna BUP Stord 16.04.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen, Haukeland Sykehus Øyane DPS 01.05.2017

Psykologspesialist

Helse Bergen, Haukeland Sykehus Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri C1 Tertnes 15.05.2017

Seksjonsleiar

Helse Bergen, Haukeland Sykehus BUP Voss 06.04.2017

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Hjemmel i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge RHF,lokalisert i Kristiansund Rettet mot ungdom og voksne som er innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde 28.04.2017

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/Psykologspesialist ev.klinisk konsulent

Nordlandssykehuset HF HAVO – Habilitering Voksne Snarest

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykolog/psykologspesialist

Nordlandssykehuset HF Lofoten DPS, Voksenpsykiatrisk poliklinikk/Dagenheten i Svolvær 12.04.2017

Psykologspesialist/psykolog

Nordlandssykehuset HF Lofoten DPS, Voksenpsykiatri 17.04.2017

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Psykolog

NAV Arbeidsrådgjeving Rogaland 12.04.2017

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge RHF Lokalisert i Trondheim 05.05.2017

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge Lokal Bufetat-enhet 12.04.2017

Psykolog/psykologspesialist

Dedicare