Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Mars-utgaven 2017
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Faglig konsulent/kvalitetssikrer LBR

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst og Vest
Arbeidssted: Oslo/Akershus eller Bergen 15.03.2017

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Individualterapeut – psykolog/klinisk spesialist

Modum Bad Avdeling for spiseforstyrrelser 15.03.2017

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF Tynset DPS, døgnenheten 02.04.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Faglig konsulent/kvalitetssikrer LBR

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst og Vest
Arbeidssted: Oslo/Akershus eller Bergen 15.03.2017

Psykiater/Psykologspesialist som seksjonsleiar

Helse Bergen Øyane DPS, Rehabiliteringspoliklinikken 25.03.2017

Psykologspesialist

Kalfaret Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste, Bergen 01.04.2017

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i nevropsykologi

Helse Midt-Norge RHF Molde 24.03.2017

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Østre Toten kommune 15.03.2017

Psykologspesialist

Fekjær psykiatriske senter, Hedalen - Valdres Døgnenheten og poliklinikken 20.03.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Enhetsleder

Diakonhjemmet Sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Akuttpsykiatrisk døgnenhet 01.04.2017

Faglig konsulent/kvalitetssikrer LBR

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst og Vest
Arbeidssted: Oslo/Akershus eller Bergen 15.03.2017

Psykologspesialist/psykolog

Diakonhjemmet Sykehus Spesialisert poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avdeling 15.03.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Tannhelse Rogaland "Tilrettelagt tannhelsetilbud for torturofre, overgrepsofre og personer med odontofobi" 20.03.2017

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Jeløy Kurbad, Moss 15.03.2017