Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist/ terapeut

Alternativ til Vold (ATV) 16.01.2017

Psykologspesialister/psykolog

Modum Bad Avdeling for traumelidelser 16.01.2017

Psykolog

Speare AS

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF Distrikspsykiatriske senter Tynset, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling – enhet for mottak 25.01.2017

Psykolog

Speare AS

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialister

Helse Bergen Kronstad DPS, allmennpoliklinikk Bergenhus 16.01.2017

Psykolog

Speare AS

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Enhetsleder

Nordlandssykehuset HF Ambulant Akutteam – Salten DPS 01.02.2017

Psykologspesialister

Nordlandssykehuset HF Salten distriktspsykiatriske senter 01.02.2017

Psykolog

Speare AS

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist/ terapeut

Alternativ til Vold (ATV) 16.01.2017

Psykolog/psykologspesialist

Familievernkontoret for Haugalandet 20.01.2017

Psykolog

Speare AS

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist/ terapeut

Alternativ til Vold (ATV) 16.01.2017

Psykolog

Speare AS

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Nav Larvik 16.01.2017

Psykolog

Speare AS

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Speare AS