Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Sørlandet sykehus ABUP, Ungdomsklinikken, Arendal 15.12.2016

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/Psykolog

Finnmarkssykehuset Akutteam – Nasjonalt kompetansesenter, Lakselv 31.12.2016

Psykologspesialist

Finnmarkssykehuset Voksenpsykiatrisk Poliklinikk – VPP Hammerfest 31.12.2016

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Voss DPS NKS Bjørkeli Døgnavdeling 30.12.2016

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Nord-Aurdal kommune Familiens hus 31.12.2016

Psykolog

Blå Kors – Eina Behandlingssenter 20.12.2016

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Enhetsleder

Diakonhjemmet sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling – Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Vinderen 20.01.2017

Universitetslektor i klinisk psykologi

Universitetet i Oslo Psykologisk institutt 16.12.2016

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs Hospital HF Allmennpoliklinikk, Tiller distriktspsykiatriske senter 11.12.2016

Psykologspesialist og psykolog

Blå Kors – Lade Behandlingssenter Klinikkavdelingen 08.01.2017

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Stiftelsen Vilde Horten 15.12.2016

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i psykologi

Helse Sør-Øst RHF Askim i Østfold 22.12.2016