Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
  Familievernkontoret i Ålesund

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 22.02.17
  Søknadsfrist 15.03.17
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  Nydalen DPS - Kveldspoliklinikken Raskere tilbake

  Psykologspesialist/psykiater

  Publisert 22.02.17
  Søknadsfrist Snarest
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Østfold
  Avdeling for rusbehandling - Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 21.02.17
  Søknadsfrist 03.03.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF - Divisjon Psykisk helsevern
  Distriktpsykiatrisksenter Gjøvik, Poliklinikk Gjøvik

  Psykolog

  Publisert 21.02.17
  Søknadsfrist 01.03.17
   

  Til annonsen
 • Familievernkontoret Otta
  Stiftelsen Kirkens Familievern

  Psykolog/familieterapeut

  Publisert 20.02.17
  Søknadsfrist 10.03.17
   

  Til annonsen
 • Karmøy kommune
  Rus- og psykisk helsetjeneste

  Psykolog/psykologspesialist - 100 % fast

  Publisert 17.02.17
  Søknadsfrist 06.03.17
   

  Til annonsen
 • Nordlandssykehuset HF
  Voksenpsykiatrisk poliklinikk Fauske, Salten DPS

  Psykolog

  Publisert 16.02.17
  Søknadsfrist 22.02.17
   

  Til annonsen
 • Lillesand kommune
  Sektor for helse og kultur

  Kommunepsykolog med fokus på forebygging og tidlig innsats, 100 % fast stilling

  Publisert 16.02.17
  Søknadsfrist 11.03.17
   

  Til annonsen
 • Oslo kommune
  Helseetaten

  Psykolog på systemnivå

  Publisert 16.02.17
  Søknadsfrist 01.03.17
   

  Til annonsen
 • Oslo kommune
  Helseetaten

  Engasjementstilling - psykisk helse og avhengighet

  Publisert 16.02.17
  Søknadsfrist 01.03.17
   

  Til annonsen
 • Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
  Psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk

  Avdelingssjef

  Publisert 15.02.17
  Søknadsfrist 01.03.17
   

  Til annonsen
 • Modum Bad
  Voksenpsykiatrisk poliklinikk

  Psykolog - vikariat i 100 % stilling

  Publisert 15.02.17
  Søknadsfrist 02.03.17
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  BUP poliklinikk - Orkdal

  Psykolog

  Publisert 13.02.17
  Søknadsfrist 05.03.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset i Østfold
  Avdeling for rusbehandling - Sosialmedisinsk poliklinikk Halden

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 10.02.17
  Søknadsfrist 26.02.17
   

  Til annonsen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Ambulant akutteam, SPHR Sør-Troms

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 06.02.17
  Søknadsfrist 28.02.17
   

  Til annonsen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
  VPP-Narvik

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 31.01.17
  Søknadsfrist 12.03.17
   

  Til annonsen