Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Familievernkontoret Otta
  Stiftelsen Kirkens Familievern

  Familieterapeut/psykolog

  Publisert 20.02.18
  Søknadsfrist 06.03.18
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken helseforetak
  Drammen DPS, Seksjon psykisk helse, rus og avhengighet

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 16.02.18
  Søknadsfrist 04.03.18
   

  Til annonsen
 • Helgelandssykehuset HF
  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Rusenheten Mo i Rana

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 13.02.18
  Søknadsfrist 04.03.18
   

  Til annonsen
 • Incognito Klinikk

  Fagleder/psykologspesialist

  Publisert 13.02.18
  Søknadsfrist 04.03.18
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  BUP Oslo Nord, enhet Nordre Aker

  Enhetsleder

  Publisert 09.02.18
  Søknadsfrist snarest
   

  Til annonsen
 • Bergensklinikken

  Klinikksjef poliklinikk

  Publisert 06.02.18
  Søknadsfrist snarest
   

  Til annonsen
 • Eid kommune
  Arbeid med born og ungdom

  Interkommunale psykologstillingar i Nordfjord

  Publisert 30.01.18
  Søknadsfrist 04.03.18
   

  Til annonsen
 • Færder kommune
  Forebyggende helsetjenester til barn og unge

  Psykolog

  Publisert 25.01.18
  Søknadsfrist 23.02.18
   

  Til annonsen