Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Sykehuset Østfold
  DPS Halden-Sarpsborg - Polikliniske tjenester Halden

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 21.06.18
  Søknadsfrist 19.08.18
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken helseforetak
  Asker DPS, Akutt ambulant seksjon/Døgnseksjon Sikta

  Psykolog

  Publisert 21.06.18
  Søknadsfrist 20.07.18
   

  Til annonsen
 • Helse Møre og Romsdal
  Seksjon for habilitering barn og ungdom - Kristiansund

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 21.06.18
  Søknadsfrist 12.07.18
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus HF
  BUP Sagene

  Psykolog - vikariat

  Publisert 20.06.18
  Søknadsfrist 28.06.18
   

  Til annonsen
 • Moss kommune
  Tverrfaglig team i barneverntjenesten

  Psykolog

  Publisert 20.06.18
  Søknadsfrist 16.07.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) - Klinikk psykisk helse og rusbehandling
  DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk døgnpost, sør

  Psykologspesialist

  Publisert 15.06.18
  Søknadsfrist 04.07.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF
  Divisjon Psykisk helsevern - Distriktspsykiatrisk senter Tynset

  Psykologfaglig rådgiver / Psykologspesialist

  Publisert 15.06.18
  Søknadsfrist 15.07.18
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken helseforetak
  Asker DPS, Nevropsykologisk poliklinikk

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 14.06.18
  Søknadsfrist 30.06.18
   

  Til annonsen
 • Modum Bad
  Allmennpsykiatrisk poliklinikk

  Avdelingsleder

  Publisert 12.06.18
  Søknadsfrist 24.06.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset i Vestfold HF
  Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Poliklinikk personlighetspsykiatri

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 07.06.18
  Søknadsfrist 27.06.18
   

  Til annonsen
 • Helse Sør-Øst RHF

  Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Jessheim 

  Publisert 01.06.18
  Søknadsfrist 22.06.18
   

  Til annonsen
 • Helse Sør-Øst RHF

  To ledige avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Follo

  Publisert 01.06.18
  Søknadsfrist 22.06.18
   

  Til annonsen
 • Helse Sør-Øst RHF

  Avtalehjemmel i barne- og ungdomspsykologi lokalisert til Lillestrøm 

  Publisert 01.06.18
  Søknadsfrist 22.06.18
   

  Til annonsen
 • Helse Sør-Øst RHF

  Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Moss 

  Publisert 01.06.18
  Søknadsfrist 22.06.18
   

  Til annonsen