Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

  2-årig engasjement som Post. doc i kjønnslemlestelse og traumatisk stress

  Publisert 17.08.17
  Søknadsfrist 11.09.17
   

  Til annonsen
 • Blå Kors Kompasset Oslo

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 15.08.17
  Søknadsfrist 06.09.17
   

  Til annonsen
 • Betanien sykehus
  Distriktspsykiatrisk senter, psykolepoliklinikk / FACT-team

  Psykologspesialist

  Publisert 10.08.17
  Søknadsfrist 03.09.17
   

  Til annonsen
 • Betanien sykehus
  Distriktspsykiatrisk senter, allmennpsykiatrisk døgnavdeling

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 10.08.17
  Søknadsfrist 03.09.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Østfold
  Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Seksjon døgn og dag, Åsebråten

  Psykologspesialist

  Publisert 10.08.17
  Søknadsfrist 25.08.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)
  Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk rus og avhengighet og Bastøy fengsel

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 08.08.17
  Søknadsfrist 27.08.17
   

  Til annonsen
 • Akershus universitetssykehus
  Alderspsykiatrisk avdeling, Poliklinikken

  Psykologspesialist

  Publisert 08.08.17
  Søknadsfrist 24.08.17
   

  Til annonsen
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
  Stavanger akuttsenter

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 02.08.17
  Søknadsfrist 31.08.17
   

  Til annonsen
 • Modum Bad
  Avdeling for traumelidelser

  Psykiater/psykolog

  Publisert 31.07.17
  Søknadsfrist 17.08.17
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  Søndre Oslo DPS, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

  Psykologspesialist

  Publisert 26.07.17
  Søknadsfrist 18.08.17
   

  Til annonsen
 • Statens barnehus, Stavanger

  Psykolog/-spesialist

  Publisert 26.07.17
  Søknadsfrist 20.08.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Innlandet HF - Divisjon Psykisk helsevern
  Allmenpsykiatrisk poliklinikk - DPS Tynset

  Psykolog

  Publisert 26.07.17
  Søknadsfrist 15.09.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Østfold
  Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg - Rusenhet Eidsberg fengsel

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 21.07.17
  Søknadsfrist 25.08.17
   

  Til annonsen
 • Bærum kommune
  Barneverntjenesten

  Psykolog/psykologspesialist ev. familieterapeut

  Publisert 21.07.17
  Søknadsfrist 21.08.17
   

  Til annonsen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  Lovisenberg DPS

  Psykologspesialist

  Publisert 19.07.17
  Søknadsfrist 31.08.17
   

  Til annonsen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  Nic Waals Institutt

  Psykolog

  Publisert 19.07.17
  Søknadsfrist 20.08.17
   

  Til annonsen
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  Lovisenberg DPS

  Psykologspesialist

  Publisert 19.07.17
  Søknadsfrist 31.08.17
   

  Til annonsen
 • Akershus universitetssykehus
  DPS Follo - TIRE

  Psykologspesialist

  Publisert 19.07.17
  Søknadsfrist 25.08.17
   

  Til annonsen