Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Helse Møre og Romsdal
  Seksjon for habilitering av barn og ungdom - Kristiansund 

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 20.04.18
  Søknadsfrist 13.05.18
   

  Til annonsen
 • Sørlandet sykehus
  ARA, Poliklinikken i Kristiansand

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 20.04.18
  Søknadsfrist 27.05.18
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus HF
  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet (BUPA)

  Avdelingsleder

  Publisert 19.04.18
  Søknadsfrist 21.05.18
   

  Til annonsen
 • Sørlandet sykehus
  Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 18.04.18
  Søknadsfrist 15.05.18
   

  Til annonsen
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  RVTS Øst

  Spesialrådgiver

  Publisert 18.04.18
  Søknadsfrist 11.05.18
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
  Orkdal DPS, poliklinisk seksjon

  Psykolog

  Publisert 16.04.18
  Søknadsfrist 06.05.18
   

  Til annonsen
 • MS-Senteret Hakadal AS

  Psykologer/psykologspesialister

  Publisert 13.04.18
  Søknadsfrist 16.05.18
   

  Til annonsen
 • Kvam herad
  Eining for oppvekst

  Psykolog i PPT - 100 % fast stilling

  Publisert 12.04.18
  Søknadsfrist 01.05.18
   

  Til annonsen
 • Kvinnherad kommune
  Eining Barn og familie

  Psykolog - 100 % fast stilling, 2. gongs utlysing

  Publisert 11.04.18
  Søknadsfrist 06.05.18
   

  Til annonsen
 • Vestre Toten kommune

  Kommunepsykolog 100% stilling
  2. gangs utlysning

  Publisert 10.04.18
  Søknadsfrist 07.05.18
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital
  Akutt ambulant team - Orkdal DPS

  Psykologspesialist

  Publisert 10.04.18
  Søknadsfrist 26.04.18
   

  Til annonsen
 • St. Olavs Hospital
  Orkdal DPS

  Seksjonsleder poliklinikk

  Publisert 10.04.18
  Søknadsfrist 02.05.18
   

  Til annonsen
 • Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt
  Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening 

  Klinikkleiar

  Publisert 06.04.18
  Søknadsfrist 22.04.18
   

  Til annonsen
 • Blå Kors Kompasset - Skien

  Psykolog/psykologspesialist

  3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
  med relevant klinisk videreutdanning

  Publisert 23.03.18
  Søknadsfrist 23.04.18
   

  Til annonsen
 • Sykehuset Østfold
  Sosialmedisinsk poliklinikk, Fredrikstad

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 05.04.18
  Søknadsfrist 01.05.18
   

  Til annonsen
 • Bufetat, region øst - regional virksomhet
  Enhet for psykologressurser 

  Flere psykologer/psykologspesialister 

  Publisert 04.04.18
  Søknadsfrist 23.04.18
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken, Drammen DPS
  seksjon poliklinikk Thorsberg 

  Psykologspesialist

  Publisert 04.04.18
  Søknadsfrist 23.04.18
   

  Til annonsen
 • Helgelandssykehuset HF, Trondheim
  Voksenpsykiatrisk poliklinikk

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 23.03.18
  Søknadsfrist 22.04.18
   

  Til annonsen