Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Annonser kun på hjemmesiden
 • Vestre Viken
  Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Drammen DPS

  Psykolog

  Publisert 28.04.17
  Søknadsfrist 12.05.17
   

  Til annonsen
 • Dalane DPS
  Helse Stavanger HF

  Psykologspesialist

  Publisert 27.04.17
  Søknadsfrist 26.05.17
   

  Til annonsen
 • NAV i Hedmark

  Psykologspesialist

  Publisert 28.04.17
  Søknadsfrist 14.05.17
   

  Til annonsen
 • Gjøvik Kommune
  Barn og familie - Sektor oppvekst

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 28.04.17
  Søknadsfrist 01.06.17
   

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  Søndre Oslo DPS

  Psykologspesialist

  Publisert 27.04.17
  Søknadsfrist 15.05.17

  Til annonsen
 • Oslo universitetssykehus
  BUP Oslo Nord, enhet Nordre Aker

  Spesialist i klinisk psykologi

  Publisert 27.04.17
  Søknadsfrist 10.05.17
   

  Til annonsen
 • Akershus Universitetssykehus
  Allmennpoliklinikk B / OCD-team - DPS Nedre Romerike

  Psykolog

  Publisert 26.04.17
  Søknadsfrist 09.05.17
   

  Til annonsen
 • Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

  Psykologspesialist/psykolog
  Rusmestringsenhet ved Bastøy fengsel

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 26.04.17
  Søknadsfrist 14.05.17
   

  Til annonsen
 • Bufetat akuttsenter, Stavanger
  Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest 

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 25.04.17
  Søknadsfrist 16.05.17
   

  Til annonsen
 • Akershus Universitetssykehus
  Akutteam - DPS Øvre Romerike 

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 25.04.17
  Søknadsfrist 21.05.17
   

  Til annonsen
 • BUP poliklinikk, Klostergata 
  Divisjon Psykisk Helsevern

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 24.04.17
  Søknadsfrist 07.05.17
   

  Til annonsen
 • BUP poliklinikk, Saupstad
  Divisjon Psykisk Helsevern

  Psykolog/psykologspesialist

  Publisert 24.04.17
  Søknadsfrist 07.05.17
   

  Til annonsen
 • Modum Bad
  Avdeling for spiseforstyrrelser

  Psykolog

  Publisert 21.04.17
  Søknadsfrist 08.05.17
   

  Til annonsen
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
  Seksjon for fagleg støtte

  Psykologspesialistar/psykologar (100 %)

  Publisert 20.04.17
  Søknadsfrist 14.05.17
   

  Til annonsen
 • Helse Førde HF
  Psykiatrisk Klinikk, DPS dag

  Seksjonsleiar - 2. gongs utlysing

  Publisert 12.04.17
  Søknadsfrist 06.05.17
   

  Til annonsen
 • Akershus universitetssykehus
  Alderspsykiatrisk avdeling

  Psykologspesialist/psykolog

  Publisert 11.04.17
  Søknadsfrist 30.04.17
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken helseforetak
  BUPA Bærum BUP

  Psykolog

  Publisert 10.04.17
  Søknadsfrist 28.04.17
   

  Til annonsen
 • Vestre Viken helseforetak
  BUPA Bærum BUP

  Psykologspesialist

  Publisert 10.04.17
  Søknadsfrist 28.04.17
   

  Til annonsen
 • Helse Møre og Romsdal HF - PHBU - Klinikk for kvinner, barn og unge
  BUP poliklinikken Kristiansund

  Seksjonsleiar

  Publisert 04.04.17
  Søknadsfrist 30.04.17
   

  Til annonsen