Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Avansert søk


Søk i hele artikkelen
Artikkeltittel
Forfatter
ÅrgangFra til

Søk i hele artikkelen er satt som standard søkemetode. Velg "Artikkeltittel" dersom du vil begrense søket til artikkeltitlene.  Du kan også velge å bare søke blant forfatternavn.

Hvis du ikke endrer fra/til utgave, vil søket gjøres blant alle artikler som er publisert på nettet.

Når du søker i hele artikkelteksten, kan du bruke jokertegn og +/-, samt parenteser for gruppering:

psykologi psykolog   
Begge ordene kan være med å bestemme utvalget
psykologi +psykolog Psykologi kan være med. Psykolog være med
+psykologi +psykolog  Begge ordene må være med å bestemme utvalget
+psykologi -psykolog Psykologi være med. Psykolog skal ikke være med
"psykologisk behandling"                    
Artikkelen må inneholde akkurat det som står i anførselstegn
psykolog* Gir treff på alle ordsammenstillinger som begynner med psykolog, som psykologi, psykologisk, psykologfaglig etc.